Candi Sevilla, Juan Pedro Araque, Julián Nieva, Mario Cervantes e Isabel Quintanilla